ACTIVIDADES EN GALICIA

As actividades nos centros formativos de primaria quedan oficialmente axendadas do seguinte xeito:Actividades en Centros Formativos de Primaria

Publicarase máis información sobre o desenvolvemento das mesmas cando se vaian levando adiante.